Wpływ koronawirusa na zachowanie Polaków

Jak pandemia wpływa na pewne aspekty życia społecznego? Czy i na którym etapie sytuacja się unormowała? Jakie wydarzenia i działania rządu mają wpływ na zachowania Polaków?

Zawartość analizy

  1. Czy policja ma mniej pracy?
  2. Jak zmieniła się sytuacja na drogach?
  3. Czy Święta Wielkanocne były spokojne?
  4. Czy praca dziennikarzy w kontekście wypadków pozostała taka sama?
  5. Co z zachowaniem w mediach społecznościowych?
  6. Czy komunikacja miejska działa sprawniej?

Czy policja ma mniej pracy?

Państwo Polskie w odpowiedzi na obecną sytuację wprowadziło ograniczenia wpływające na życie codzienne społeczeństwa. Wszystkie media przekazywały apele o pozostaniu w domach i ograniczeniu przemieszczania się. W obecnej sytuacji policja otrzymała nowe obowiązki, związane z koronawirusem. Czy może to być przyczyną zmian w statystykach?


Jak zmieniła się sytuacja na drogach?

Jak wyglądają statystyki policyjne w kontekście przemieszczania się? Na szczególną uwagę zasługują dane z czasu, gdy wprowadzano pierwsze obostrzenia.


Jak sytuacja zmieniała się na przestrzeni kolejnych tygodni? Możemy przeanalizować zmiany w zachowaniu społeczeństwa w porównaniu ze statystykami z poprzednich lat. Podobnie jak w przypadku liczby interwencji, także na wykresach związanych z sytuacją na drogach, widoczne są spadki w okresie wprowadzenia obostrzeń.


Czy Święta Wielkanocne były spokojne?

Wykresy pozwalają porównać sytuację na drogach podczas tegorocznych Świąt, względem ostatnich 3 lat. Poza tendencją spadkową, obserwowaną również w poprzednich wykresach, możemy zauważyć także zbliżone tendencje w zmianach między kolejnymi dniami. Przykładem może być wzrost liczby zatrzymanych nietrzeźwych kierowców w trakcie Wielkiej Soboty.


Czy praca dziennikarzy w kontekście wypadków pozostała taka sama?

Popularne portale informacyjne przystosowały się do obecnej sytuacji między innymi poprzez stworzenie dedykowanych zakładek na swoich stronach i promowanie artykułów z wirusem w tytule. Zarówno uwaga dziennikarzy, jak i czytelników została skierowana w stronę wiadomości związanych z pandemią. Możemy zauważyć zmianę w aktywności, na tle przedstawionego wyżej tematu wypadków drogowych. Przedstawione wykresy obejmują artykuły oraz komentarze związane z wypadkami komunikacyjnymi zebrane z Gazeta Wrocławska.


Co z zachowaniem w mediach społecznościowych?

Czy przymus siedzenia w domu wpłynął na zwiększenie aktywności profili rządowych? Wszystko wskazuje na to, że częstotliwość publikacji wpisów wzrosła w najbardziej burzliwym czasie. Można również zaobserwować zmiany w zachowaniu użytkowników - wzrosło zainteresowanie wpisami rządowymi. Największe zainteresowanie jest związane z ogłoszeniem zamknięcia granic Polski w dniu 15 marca 2020 r. Na wykresy przedstawiające dane z 2020r. została naniesiona szara przerywana linia, przedstawiająca średnią kroczącą, aby móc lepiej dostrzec zmiany w aktywności na przestrzeni kolejnych dni.

Profil Ministerstwa Zdrowia @MZ_GOV_PL

Liczba postów dodawanych przez MZ wzrastała wraz z rozwojem sytuacji w kraju i postępowaniem kolejnych etapów ograniczeń. Z czasem średnia aktywność zaczęła spadać, a po okresie świątecznym, utrzymuje się na względnie stabilnym poziomie.